OM KYSTLAGET

GRATANGEN KYSTLAG ER EN DEL AV TROMS FYLKESKYSTLAG OG FORBUNDET KYSTEN. FORBUNDET ER EN ORGANISASJON FOR VERN AV NORSK KYSTKULTUR. FORMÅLET ER - I SAMARBEID MED ANDRE KULTURVERNINTERESSER - Å STYRKE VÅR IDENTITET SOM KYSTFOLK, HERUNDER:

  • Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø forøvrig.
  • Drive opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i kysthistorien.
  • Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk.
  • Øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruken av fartøyer og anlegg.

    

   • Har base i Foldvik i Gratangen, Sør-Troms
   • Stiftet i 1988
   • Hadde 70 medlemmer i 2000, noe som har holdt seg stabilt siden
   • Eier Foldvik Brygge, som inneholder:
    1. Restaurant i 2. Etasje, med 70 sitteplasser
    2. Pub / kro i 1. Etasje
    3. Gjestehavn, serviceanlegg for båtfolk, med toaletter, dusj, vaskemaskin og tørketrommel
    4. Gammel butikk med originalt inventar.
    5. Stort fryserom
    6. Uterestaurant under nothjellen
    7. Kai for større båter.
   • Fembøringsnaust i Foldvik, bygget 1999. Svalgang med toaletter
   • Grillhus og grovkjøkken, lager og kjølerom
   • Informasjonsbu
   • Utescene
   • Stor kai med flytebrygge på 35 m
   • Eier "Straumnes", fiskebåt på 56 fot fra 1908.
   • Disponerer fembøringen "Grytir", 44 fot, bygget 1992. Tilhører NNFB
    1. Seilturer / kurs hver onsdag kveld juni - sept.
   • Har flere småbåter til utleie.

HISTORIKK

Gratangen Kystlag fikk en pangstart da Forbundet Kystens landsstevne i 1989 ble lagt til Gratangen. For et lite og nystartet lokallag var dette et stort løft, men dugnadsånden er svært levende i kommunen, så arrangementet ble halt i land med stor suksess.
 
Bryggene og det maritime miljøet i Foldvik fikk en ny renessanse gjennom dette arrangementet. Nessebrygga var senter for stevnet. Etter et tragisk forlis i sist i januar 1989, der eieren av brygga og to andre fra grenda omkom i orkan på fjorden, ble hele anlegget overtatt av kommunen.
 
Brygga ble innredet med pub / kro i 1. Etasje, restaurant i 2. Etasje og uterestaurant under nothjellen. Kystlaget sto for arbeidet med innredning. Det gamle forretningsbygget like ved ble innredet med dusj og toaletter, serviceanlegget til gjestehavn. Senere er dette huset knyttet sammen med brygga og et topp moderne kjøkken i 2. etasje kom på plass i 1991.
 
Fra da av har det vært drevet restaurant om sommeren, med åpningstid mai til september. Brygga har fra starten vært et populært spisested og har hatt utallige konserter. Boknakaran glir rett inn i miljøet, der tjærelukta og bannskapen henger igjen i veggene.

 

Forbundet KYSTEN og kystlagene er kulturvernorganisasjoner, med motto: Vern gjennom bruk. Heldigvis har både Norsk Kulturråd og Riksantikvaren sett verdien av å ta vare på de store bygningene og anleggene i dette unike miljøet, og har gitt solide bidrag til materialkjøp. Bygningene er restaurert, kai og nothjell har fått nye stolper og skråband, men nye oppgaver dukker opp hele tiden. I 1996 ble hele anlegget overdratt fra kommunen til kystlaget for 1 kr.

FOLDVIKMARKEDET

Allerede I 1989 ble det arrangert marked. Landsstevnet tidligere på sommeren hadde vist at området hadde miljømessige kvaliteter som passet som ramme rundt et slikt arrangement. Marked har lange tradisjoner, og kystlaget har i alle år lagt vekt på kvalitet og variasjon i produktene som tilbys på markedet.

Det er et mål å gi også småprodusenter en arena for å presentere seg og sine produkter, derfor er deltaking svært billig. For å fremme håndverk og gi besøkende et innblikk i hvordan tradisjonelle produkter blir til, henter kystlaget håndverkere fra hele Norden og Russland.

Reipslagere fra Danmark, russiske neverarbeid, smed, båtbygger, keramiker, ullarbeid, skomaker, treskjærer og -dreier er blant de håndverk som har vært vist. I tillegg er det hvert år musikere og andre som opptrer på dagtid, musikk under nothjellen og dans i naust og på grendehus om kvelden. Kystlaget gir hvert år to priser til håndverkere, hver på kr 1000.

Den ene gis til beste tradisjonelle produkt, den andre til beste bod. I 1999 og 2000 ble markedet besøkt av ca 12 - 15 000. Store flytebrygger utlånt fra Forvaret, i tillegg til kystlagets, gir et godt tilbud til de ca 100 båtene som kommer årlig. Rekorden er 164 båter.

GJESTEHAVN

Noe av det første kystlaget fikk på plass var gjestehavna. Flytebrygge på 35 m med vann og strøm kom på plass allerede i 1991, mens det ble bygget ny stor kai i 1999. Fra nykaia er det 50 m til servicebygget og restauranten, 50 m til dagligvarebutikk med bensinpumpe. Kort vei til tankanlegg for diesel.I 1999 ble gjestehavna i Foldvik kåret til den beste i Troms i Dagbladet.

FEMBØRINGSNAUST

Det nye naustet i Foldvik er et skjelternaust på 8 x 16 m. Naustet har ei litt spesiell historie. I 1996? ble grovarbeidet påbegynt av amerikanske rep.soldater på vinterøvelse. Troms Skogeierlag ga det meste av tømmeret.

To år etter kom nye amerikanske soldater på øvelse tilbake og fortsatte arbeidet. I 1999 ble endelig naustet gjort ferdig. Kystlaget sørget for arbeidsleder for to Somaliere og en Russer som fikk tak og vegger på plass.

Kystlaget bygde på svalgang som inneholder toaletter, også HC toalett, lagerrom og salgsbod, og la på torvtak. Under markedet selges her store mengder med kvalitetshåndtverk. Om kvelden har vi "Det glade hjørnet" med mer flytende salgsvarer, og god, levende dansemusikk. Under markedet er det dans på kveldene og håndverkere om dagene. Om vinteren er fembøringsnaustet opplagsplass for...

GRILL OG KJØKKEN

For å kunne gi service, sikre mat og drikke til mange tusen mennesker, spesielt under markedet hvert år, har kystlaget bygget et meget spesielt grillhus. Her selges det grillet sel og hval og mye annet godt under markedet. En stor stab bak kulissene, på kjøkkenet, er i sving med å lage salater, ris og potetmos, koke kaffe og skaffe til veie det et sultent publikum måtte ønske.

INFORMASJONSBU

Ved inngangen til området ble det i 1999 bygget infobu. Her selges det også billetter til båtfolket og minibanktjenester ivaretas.

GAMMELBUTIKKEN

I huset bak brygga var det butikk fram til 1952. Da Gratangen ble egen kommune i 1926 var dette det første offentlige servicebygget. Her var det post, telegraf, trygdekasse og legekontor. Opp ei bratt trapp til 2. etasje fant man legen, dersom man var frisk nok til å klatre opp.

Her er det gamle fryseriet fortsatt intakt. Under restaureringa kom den gamle disken på plass igjen, hyllene er fylt opp med varer fra ei svunnen tid, og under markedet selges det søtt og godt, tønner og is, sydvester og krushunder.

BÅTUTLEIE

Fra starten på restaureringa av anlegget var det planlagt 7 utleiehytter i strandkanten, naustbuer. Økonomien har, for kystlagets del, stoppet dette, men nå har det nyoppstartede aksjeselskapet Foldvik Bryggeferier bygget hyttene.

Her tar de sikte på fisketurisme, og deres tilbud med båtutleie, svært komfortable hytter og tilgang til en utrolig fiskerik fjord ser ut til å bli en suksess. De som ønsker å ta årene fatt kan leie en av kjeksene, etter avtale med kystlaget.

KYSTSKOLE

Det har i mange år vært drevet kystskole. Utenom kommunens skoleelever er det folkehøgskoler og friluftsgrupper ved videregående skoler som har benyttet seg av dette tilbudet. Elevene starter med litt teori og får med seg omvisning på båtmuseet i Gratangsbotn.

På sjøen lærer elevene å ro, etter hvert heises råseilene og plutselig er man 1000 år tilbake i tid. De færreste ungdommene har vært med på å sette garn og line før kystskolen. Dette er noe de lærer i løpet av oppholdet, sammen med kunnskapen om å behandle og tilberede fisk.

Kunnskap som var i ferd med å bli borte eller er lite tilgjengelig i det "moderne" samfunnet sikres gjennom kystlagenes aktivitet og kunnskapsformidling.