We are looking for passionate travelers all over the world, who would like to write with us!

DUGNAD PÅ STRAUMNES

Dugnadene på M/S Straumnes går jevnt og trutt. Klikk på bildet til høyre for å se bilder fra et galleri Gunnar Holmstad oppdaterer etterhvert som arbeidet pågar. Under finner du også liste over dugnader vi har hatt så langt, og et regnskap over timene som er lagt ned på skuta. I skrivende stund er vi passert 500 timer :)

Det gjenstår ennå mange spennende oppgave, Nu kappe skal bygges, innredninga skal omarbeides, motorrommet skal flies opp og en del arbeid med mekaniske installasjoner står også for tur. Vi håper å se mange nye fjes i løpet av våren på dugnadene våre, - det er ikke mangel på oppgaver, og vi vil alltids ha noe som passer nettop deg - omså det er å koke kaffe :)

STRAUMNESDUGNAD 18.02.08

Hovedmålet for dugnaden denne mandagen var å få vasket i maskinrommet og dieseltankene. Til det hadde vi tenkt å bruke en høytrykkspyler med stimefunksjon. Stimeren ville imidlertid ikke virke da den ikke tente skikkelig, og hele hallen ble isteden røyklagt av uforbrent dieseleksos.

Vi fikk allikevel gjort en del rydding og annet. Maskinrommet er klargjort for vask, el-anlegg plastet inn, drenshull er laget, og vi har sugd ut det meste av dritt med støvsuger. De oppmøtte var Torleif, Bjørn, Birger og Gunnar. Gunnar startet med rydding klokka fire, mens resten av gjengen kom klokka seks.

Vi prøver også å loggføre hvor mange timer vi legger ned i arbeidet.

STRAUMNESDUGNAD 11.02.08

Mandag 11.02 hadde vi ei trivelig og effektiv dugnadsøkt på fartøyvernsenteret.

 

Det kanskje aller triveligste var at vi fikk et nytt ansikt blandt oss; Torlief fra Bjerkvik. Torleif er veldig interessert i båter, og har lang erfaring med tekniske intallasjoner - ikke akkurat marine sådanne, men fra anleggsmaskiner. Hans hjelp og kunnskaper vil uansett komme godt med i vår, sålangt, forholdsvis beskjedne dugnadsgjeng.

Jeg tjuvstartet dugnaden klokka 14.30 med produksjon av skandekksbolter. Dette holdt jeg på med til resten av gjengen kom i sekstida, - merkes godt i armene at jeg har stått med en halvkilos klinkhammer og dunket i timesvis.

Når resten av gjengen kom, Bjørn, Birger og Torleif, begynte vi å gjøre klart for å få tømt dieselen av tankene. Tankene skal inspiseres og utbedres/vaskes. Et 800 liters pallekar gjorde susen, samt slange, batteripumpe og vond smak i kjeften for Torleif sin del.

Mens det rant fra tankene ryddet vi litt og fjernet skilleveggen mellom maskinrommet og lasterommet. Vi synes vi fikk gjort en god del, og må være fornøyde med det.

LOGG FOR STRAUMNESDUGNADENE 2008

DATO OPPMØTTE TID HVA TOTALT SUM
04.02.08 Agnar, Henry, Bjørn, Gunnar og Sverre

1 t.

Planlegging 5 t. 5
 xxxx Agnar, Henry, Bjørn, Gunnar

2 t.

Arbeid, Rydding 8 t. 13
11.02.08 Gunnar 3,5 t. Kapping, spissing, og klinking av skandekksbolter, omlag 35 stk. 3,5 t. 16,5
 xxxx Bjørn, Torleif, Gunnar og Birger 4 t.

Tømming av dieseltanker. Åpning av mannhull. Fjerning av "torpedovegg", rydding

16 t. 32,5
18.02.08 Gunnar 2 t. Rydding 2 t. 34,5
xxxx Bjørn, Torleif, Gunnar og Birger 3,5 t. Klargjøring for vask i maskinrommet. Demontering av dørk, åpning av bunn for drenering, tildekking av el.utstyr, avfetting, forsøk på stiming med høytrykkspyler som ikke virket, riving av panel i lasteromskeising. 14 t. 48,5
22.02.08 Gunnar 3 t. Demontering av varmtvannstank, pumpe og akkumulatortank. 3 t. 51,5
25.02.08 Gunnar 2 t. Rydding 2 t. 53,5
 xxxx Bjørn, Torleif og Gunnar 3 t. Boring av 28 hull i kravell til lasterom. Smiing av 28 bolter 16 mm til festing av romlukekeising til kravell. 9 t. 62.5
27.02.08 Gunnar 2 t. Spissing og gjenging av 28 stk 16 mm bolter 2 t. 64,5
28.02.08 Gunnar 1,5 t. Pussing og vasking av bolter. Klargjøring til kaldgalvanisering 1,5 t. 66
03.03.08 Gunnar 1,5 t. Kaldgalvanisering av bolter. Laging av stoppeskiver i gummi for 16 mm bolter, rydding. 1,5 t. 67,5
 xxxx Bjørn, Torleif, Birger, Sverre og Gunnar. 3 t. Tilpasning av rekkestøtter, montering av romkeising 15 t. 82,5
06.03.08 Gunnar 4 t. Pussing av maling og rust dieseltank styrbord side 4 t. 86,5
10.03.08 Gunnar 1 t. Uttapning av treverk med lutråte i hekke, over hylsa. Fjerning av syrefaste muttere og skiver som sannsynligvis var årsak til lutråte 1 t. 87.5
 xxxx Bjørn, Birger, Torleif og Gunnar 3,5 t Tilpasning av rekkestøtte, fjerning av lutråte, utvendig rengjøring og priming av styrbord dieseltank, plugging av hull til bolter i kravell/dekksbjelker. 14 t. 101,5
17.03.08 Bjørn, John Åge, Torleif, Mikael og Gunnar 3,5 t. Smiing av bolter til feste av lenning til rekkestøtter. Tilpasning av rekkestøtter. Bolting av hudplank 17,5 t. 119
24.03.08 Bjørn 3 t. Smiing av bolter til feste av lenning til rekkestøtter. 3 t. 122
31.03.08 Bjørn, Agnar, Kyrre, Jon-Åge, Birger, Henry og Gunnar 3,5 t.  xxxx 24,5 t. 144,5
07.04.08 Ole, Kyrre, Bjørn, Birger og Torleif 3,5 t.  xxxx 17,5 t. 162
14.04.08 Jon-Åge, Agnar og Gunnar 3 t. Laging av rekkestøtte SB bak, tilpasning av kjølsko/stevnbeslag 9 t. 171
21.04.08 Agnar, Birger, Bjørn og Gunnar 3 t. Diskusjon ang. presenningsløsning. Oppmåling 12 t 183
28.04.08 Kyrre, Torleif, Mikael, Bjørn og Gunnar 3 t. Laging og isetting av karponer 15 t. 198
05.05.08 Gunnar, Bjørn, Torleif og Birger 3 t.  xxxx 12 t. 210
12.05.08 Bjørn, Gunnar 8 t. Skraping, pussing. Fjerning av gamle anoder og sveisepunkt langs kjølen 16 t. 226
13.05.08 Gunnar, Bjørn Lisbeth og Ole 4 t. Skraping, Pussing, Fjerning av gamle anoder og sveisepunkt langs kjølen. Kitting 10 t. 236
14.05.08 Gunnar, Bjørn 4 t. Skraping og vask av propell. Skraping av skrog 8 t. 244
16.05.08 Gunnar 6 t. Pussing av babord side 6 t. 250
18.05.08 Agnar, Bjørn og Gunnar 5,5 Skraping propell, pussing, Smøring av babord side 16,5 t. 265,5
19.05.08 Bjørn, Birger, Ole og Gunnar 3,5 t. Pussing av styrbord side. Laging av rekkestøtte. Laging av fortøyningsslange 14 t. 279,5
20.05.08 Bjørn og Gunnar 6 t. Pussing og oljing av styrbord side 12 t. 291,5
22.05.08 Bjørn 5 t. Lakking av uttynnet førstestrøk Styrbord og babord side 5 t. 296,5
25.05.08 Gunnar 4,5 t. Pussing av stevn og sletting av babord side, samt påføring av et strøk lakk på babord side 4,5 t. 301
26.05.08 Bjørn, Agnar, Birger og Gunnar 3,5 t. Tilpasning av rekkestøtte på babord hekk. Riving av dekk akter og spikerslagsbjelke. Påbegynt ny spikerslagsbjelke 14 t. 315
02.06.08 Bjør, Agnar og Gunnar 3 t. Pussing og lakking av øverste hudplank styrbord side. Tilpasning av dekksbjelke/spikerslag for dekket på hekken. 9 t. 324
09.06.08 Bjørn 3 t. Laging av rekkesøtte 3 t. 327
16.06.08 Bjørn, Agnar og Gunnar 3 t. Lett sliping og lakking av styrbord side. Tilpasning av rekkestøtter. 9 t. 336
23.06.08 Bjørn 3 t. Tilpasning og montering av rekkestøtter 3 t. 339
24.06.08 Bjørn, John Åge, Agnar, Kyrre og Gunnar 3 t. Laging av karponer til dekk, tilpasning av rekkestøtter, demontering av rormaskin, lakking av andre strøk styrbord side. 13 t. 352
27.06.08 Gunnar 3 t. Åpning avtett sentralavsug NNFA, rydding. 3 t. 355
28.06.08 Gunnar 2 t. Lakking andre strøk babord side 2 t. 357
29.06.08 Gunnar, John Åge 3 t. Fjerning av rormaskin 6 t. 363
07.07.08 Gunnar og Agnar 3 t. Rydding 6 t. 369
19.07.08 Gunnar 4 t. Lakking 4.de strøk 4 t. 373
28.07.08 Gunnar og Bjørn 2 t. Rydding 4 t. 377
25.08.08 Agnar, Birger, Bjørn, John Åge og Gunnar 3 t. Tilpasning av stevnsko, vasket motor, rydding og skraping, setting av vannlinje, priming undervanns. 15 t. 392
26.08.08 John Åge og Kaz 2 t. Tilpasning av stevnsko 4 t. 396
27.08.08 John Åge og Kaz 2,5 t. Tilpasning av stevnsko og sveising 5 t. 401
29.08.08 John Åge og Kaz 4 t. Tilpasning, sveising, grunning av stevnsko. Laging av bolter, priming av skrog, klinking av bolter 8 t. 409
30.08.08 John Åge 5 t. Klargjøring og montering av anoder, smurt dekk 5 t. 414 
31.08.08 John Åge, Bjørn, Gunnar og tre islendinger 4 t. Lakkert femte strøk, bunnsmurt, lakkert ubehandlede rekkestøtter 24 t. 438
06.11.08 Bjørn, Agnar, Per-Christian, Birger 4 t. Tildekking av fordekk 16 t. 454
11.11.08 Bjørn, Agnar, Per-Christian, Bengt, Birger og Gunnar 3,5 t. Tildekking av fordekk 21 t. 475
16.11.08 Agnar 3 t. Arbeid med sikring av tildekking 3 t. 477
02.12.08 Agnar, Bjørn og Gunnar 9 t. I løpet av restaureringperioden er det også brukt en del tid på å administrere dugnadene. Materialberegning, innkjøp, møtevirksomhet, dokumentasjon, rapportskriving etc.

STRAUMNESDUGNAD 04.02.08

I dag, mandag 4. feb. startet vi dugnad på "Straumnes" på Fartøyvernsenteret i Hellarbogen. Oppmøtte var Agnar, Bjørn, Henry, Sverre og Gunnar. Vi kommer til å arbeide på båten hver mandag fremover, og dugnadene starter kl. 18.00, og vil vel vare til omlag 21.00. Dagens gjøremål var var rydding ombord, samt diskusjon om hva som skal gjøres videre.

På dagtid jobber NNFA med "Straumnes". Båten ble satt inn i hallen i høst, og dekket, skanselkledning og rekkestøtter er stort sett revet. Nye rekkestøtter begynner å ta form, og det begynner å bli klart hvilken tilstand båten er i. Det var en strek i regninga at forstevnen viste seg å være svært dårlig, denne må skiftes i tillegg til rekkestøttene og dekket s

 

om vi visste var dårlig. Bjelkene under styrhuskeisingen har en del lutråte, og det vurderes om disse bør skiftes. Det vil imidlertid bli en del merkostnad om styrhuset må løftes av. Karene på fartøyvernsenteret vurderer om de kan unngå dette ved å jekke opp styrhuset, og gjøre arbeidet unnenfra.

På neste dugnad blir det antageligvis riving av panel og annen innredning. Ellers er det mye som skal gjøres, og oppgaver for enhver. Maskinrommet trenger vask og puss, styrhuset likeså. Noen glass i styrhuset skal skiftes. Vi håper etterhvert å få satt opp ei liste over ting vi kan gjøre.


In case you miss any information or just want to give us feedback, please feel free to contact us.

Frequently Asked Questions


What's your favorite airline?

Lorem ipsum dolor sit amet, lorem eu vitae gravida nisl fringilla lorem, vehicula feugiat lobortis. In vitae ut, vivamus id. Nulla aenean felis arcu, elit mauris fringilla massa blandit. Luctus commodo facilisi iaculis at nullam.

How do I prepare myself?

Penatibus velit eu, neque mauris magna nulla maecenas arcu, at quisque massa dictum, aut justo dui ligula facilisis quam tortor. Aliquam mattis aliquet lectus ac lacus. Placerat placerat a urna velit sed. Turpis est tempus lacus sed sodales vel,.

Where can I find the best gear for my adventures?

Velit ut, risus erat urna, mollis nulla fringilla blandit viverra consequat, erat lorem lectus, ipsum blandit. Consectetuer nec ligula pretium quaerat, nonummy turpis deleniti a quisque nullam massa.

What should I do when I get sick?

Penatibus velit eu, neque mauris magna nulla maecenas arcu, at quisque massa dictum, aut justo dui ligula facilisis quam tortor. Aliquam mattis aliquet lectus ac lacus. Placerat placerat a urna velit sed. Turpis est tempus lacus sed sodales vel.

Should I use cash money or credit cards for my trips?

Velit ut, risus erat urna, mollis nulla fringilla blandit viverra consequat, erat lorem lectus, ipsum blandit. Consectetuer nec ligula pretium quaerat, nonummy turpis deleniti a quisque nullam massa.

Do I have to learn new languages?

Lorem ipsum dolor sit amet, lorem eu vitae gravida nisl fringilla lorem, vehicula feugiat lobortis. In vitae ut, vivamus id. Nulla aenean felis arcu, elit mauris fringilla massa blandit. Luctus commodo.

Where do I find people for group trips and adventures?

Lorem ipsum dolor sit amet, lorem eu vitae gravida nisl fringilla lorem, vehicula feugiat lobortis. In vitae ut, vivamus id. Nulla aenean felis arcu, elit mauris fringilla massa blandit. Luctus commodo facilisi iaculis at nullam.

How much luggage can I take?

Aliquam id elit cursus phasellus, in ut pede integer non ut dui, lacus phasellus dolor praesent diam sodales, aliquam etiam sodales ullamcorper vulputate. Fermentum et commodo mauris vivamus nec.

Do I need a sleeping bag?

Magna vel dolorem eros erat, fermentum ornare a curabitur, natoque vel. Integer lacinia habitasse sed integer massa integer, dui sem, eu ligula integer adipiscing est, sodales commodo nunc vestibulum.

Don't miss it

Useful Travel Websites