Foredrag: Stuehagen ved kysten og Ord og bilder langs en vei

Foredrag av Ingebjørg Hage og Margaret Guve

Ingebjørg forteller om stuehagene, de gamle folkelige hagene. Margaret tar deg langs sin barndoms vei i Foldvik i Gratangen

Stuehagen ved kysten

Stuehagene, de gamle, folkelige hagene er det Ingebjørg Hage skal fortelle om og vise bilder fra i sitt foredrag under Foldvik Marked og kystkulturfestival.

De gamle stuehagene er en viktig del av vår kulturarv som kystfolk her nord i landet. Utgangspunktet for foredraget er de vanlige folks hager ved kysten. En liten stuehage var det ved hvert hjem, og nå er disse blitt borte. stuehagen var ofte en inngjerdet firkant ved husets gavlvegg, der humlen snodde seg oppetter veggen og rabarbra, båtstengler og gule reinfann var
de vanligste staudene.

Rognebærtreet hørte også med, og var en pryd både i blomstring på forsommeren og når den sto med røde bær om høsten. Oftest lå det prestisje i det å ha en liten stuehage. Den skulle være både til glede, nytte og rekreasjon. Disse småhagene på landsbygda, eller stuehagene som de også blir kalt, er hagene til de små gårdene og brukene.

De hadde en økonomi som baserte seg på det som havet og jorda kunne gi, og ofte var fisket viktigst. Hagen var det som regel kvinnene som hadde ansvaret for, og det innebar arbeid. Men den var også avkobling og et fredelig tilfluktssted i hverdagens travelhet.

Foredragsholder Ingebjørg Hage er arkitekt og professor i kunstvitenskap. Hun har tidligere arbeidet ved Institutt for kultur og litteratur, Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UIT Norges artiske universitet.

Hennes spesialfelt er arkitektur og arkitekturhistorie, og hun har blant annet vært leder for forskningsprosjektet arkitektur i Nord Norge, og var medredaktør av boka ved samme navn. Hun er nå pensjonist, men har fremdeles en liten stilling der hun leder arbeidet med den nettbaserte arkitekturguide for Nord Norge og svalbard.

Tidligere var hun kulturvernkonsulent og kulturvernleder i Troms Fylkeskommune. Ingebjørg Hage er også medredaktør til praktverket Hager mot nord. Nytte og nytelse gjennom tre århundrer.

FOREDRAG VED INGEBJØRG HAGE, lørdag 18. august kl. 14.00 på Mekal Nilsabrygga

Ord og bilder langs en vei

For 11 år siden tok Margaret Guve med seg sitt kamera og sin hund og vandret langs sin barndoms vei i Foldvik i Gratangen.

Turen ble til foredraget Ord og bilder langs en vei.

Mangt og mye har endret seg fra femtitallet og fram til vår moderne tid, og i forhold til folks måter å leve og overleve på fra den gang og til nå, kan man oppleve å stå med føttene i to ganske så ulike kulturer.

Det som var og det som er. selv om det ennå finnes noen torvtak der tjelden kan bygge seg rede på hver ny vår, og selv om de fineste blåklokkene fremdeles vokser på de samme stedene, så er det store forandringer på de fleste områder. Det er lenge siden det var dyr i hvert fjøs og båter ved hver kai.

Lenge siden det var lysverk, smie, mølle, sagbruk, spekktanker til lufting og brune, tunge bomullsnøtter som hang tett i tett til tørk under nothjellene. Lenge seiden det var velstelte jorder fra fjæra og opp til hvert sommerfjøs, samt store potet – og grønnsakhager til hver gård. Lenge siden det var skole, tre landhandler, telegraf, posthus og fryseri.

Langs veien i Foldvik er det, som i de fleste andre bygder, både nye og gamle hus der nye generasjoner barn vokser opp. De vil kunne en gang kunne fortelle om den tiden vi har nå som gamle dager. Deres virkelighet vil være en helt annen enn den var for de som nå er i seksti – sytti- eller åttiårene. Men om noen tiår fram i tid vil det være færre og færre som kan fortelle om det å være på samme sted med føttene i to så ulike kulturer som etterkrigsbarna kan fortelle.

Med deres generasjon ble en århundrelang tradisjon brutt om at kunnskaper og ferdigheter nyttet til jordbruk og fiske, ble overført fra far til sønn, mor til datter.

Å vandre langs en vei er et foredrag med tilbakeblikk, bilder, refleksjoner og en håndfull poesi.

FOREDRAG AV MARGARET GUVE. Mekal Nilsabrygga. søndag 19.august kl. 12.00